بزرگترین معدن زغال سنگ روسیه به علت انتشار گاز متان منفجر شد که در این حادثه ۶۰ نفر از معدنچی های این کشور جان خود را از دست داد