استفاده تجارتی فلز تیتانیوم تنها در سال 1960 شروع شد، اگرچه تیتانیوم مدت زیادتر به شکل کانیایی خود مورد استفاده قرار گرفته است . در حال حاضر حدود 95 درصد تولید تیتانیوم دنیا به صورت اکسید TiO2 مصرف می شود که رنگدانه سفید می سازد، 5 درصد باقیمانده به صورت فلز تیتانیوم استفاده می شود. فلز تیتانیوم با ارزش است زیرا وزنی بسیار کمتر از فولاد اما نقطه ذوبی بالا و مقاومتی مشابه با آن دارد. قیمت نسبتاً بالای این فلز مانع از جایگزین شدن آن در بازارهای فولاد یا آلومینیوم شده است.
ایلمنیت و اکسیدهای تیتان را برای تهیه تیتانیم که در آلیاژهای مهم و راهبردی به کار می رود و می تواند در کاربردهای دما بالا جائیکه وزن مهم است به خصوص در موتورها و سایر قسمتهای هواپیما و سفینه های فضایی مورد استفاده قرار گیرد. 30 درصد وزن هواپیماهای جدید را تیتانیوم تشکیل می دهد.  آلیاژهای تیتانیم در بدنه هواپیماهای جنگی، سفینه های فضایی، موشکها، موتور هواپیماها، ادوات رزمی و توربینهای گاز مورد مصرف دارند. ایلمنیت همچنین در تهیه اکسید تیتانیم که در صنایع رنگ سازی، کاغذ سازی و پلاستیک به عنوان ماده رنگی مصرف می شود، کاربرد دارد