X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ه 

جواهر سنگ ها بخشی از تاریخ بشرند و قدمت آنها به بیست هزار سال می رسد.در گذشته های دور این نوع سنگ ها عموماً از مواد آلی بوده اند مانند مرجان، کهربا، اما بسیاری از جواهر سنگهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ، کانی های غیرآلی هستند. این جواهر سنگ ها احتمالاً در گذشته ن از آبرفت ها نشات گرفته اند.
جواهرسنگ ها برخلاف سنگهای جواهری برش یافته طبیعی تر به نظر می رسند و می توان آنها را به طور مصنوعی ساخت.جواهرهای بدلی متفاوت از جواهر های مصنوعی هستند.
نام گذاری ها: نام های تجاری،تشخیص درست جواهرسنگ ها را از جواهرهای بدلی مشکل کرده است.جواهرسنگ ها به طور طبیعی ایجاد می شوند و به دلیل زیبایی ، ارزشمندی در عین کمیابی و دوام از جمله سنگ های محبوب به شمار می آیند.
زیبایی این سنگهارا درخشندگی،قوس قزح سانی، بازی رنگ هاتعیین می کند.
جواهرسنگ ها می باید در برابر گرما ومواد شیمیایی متداول خانگی مقاوم باشند و به آسانی نشکنند و خش برندارند. شکنندگی معیاری است برای سنجش میل گوهرسنگ ها به ترک یا رخ.
معمولاً در 1000 گرم یک کاسار الماسی 5 گرم جواهرسنگ وجود دارد به عبارتی 5 گرم در 1 میلیون گرم .
زیبایی
معیارهای زیبایی یک جواهر سنگ را درخشندگی ، جلا ،درخشش گوهرسنگ و رنگ آنها می دانند که به جز کمیت آخر ، سایر کمیت ها بستگی به نوع برش سنگ دارد.
برای آن که پی ببریم چرا جواهر سنگ ها وجه دار هستند لازم است اطلاعاتی درباره انکسار و بازتابش نور از این سنگ ها داشته باشیم.
نور از سطح این سنگ ها بازتابیده می شوند یا از آن عبور می کند و به ماده دیگری برخورد می کند. زمانی که نور از آنها خارج می شود شکست پیدا می کند اما میزان آن چقدر است؟ میزان شکست نور بستگی به اختلاف چگالی هوا و جواهر سنگ دارد.
جلا:
انواع جلای جواهر سنگ ها عبارت است از جلای الماسی، مرواریدی، فلزی، ابریشمی، شیشه ای، صمغی و مومی.
درخشش جواهر سنگ: درخشش رنگین کمانی است که در جواهر سنگ های برشی و به طور خاص در الماس ها دیده می شود.
منشاء این درخشش چیست؟
ضریب شکست نور بستگی به طول موج آن دارد مثلا ضریب شکست نور آبی از نور قرمز بیشتر است تفاوت ضریب شکست در نورهای رنگی پراکنش نامیده می شود .
پراکنش: ضریب شکست نور بنفش- ضریب شکست نور قرمز
میزان پراکنش در کانیهای مختلف متفاوت است.
دوام:
برخی کانی ها مانند آن دسته از کانی هایی که بر اثر تبخیر آب دریا ایجاد می شوند به آسانی حل شده و واضح است این نوع کانیهای جواهری نادر هستند.
مقاومت در برابر خراش: میزان این مقاومت به سختی جواهر سنگ بستگی دارد. با مقایسه دو کانی متفاوت مثلاً الماس و کوارتز ( ترکیبات اصلی ماسه های داخلی) می توان دریافت که الماس کوارتز را خراش می دهد اما کوارتز نمی تواند بر روی المای خراش ایجاد کند لذا الماس سخت تر از کوارتز است.
در مقیاس موهو( 10کانی در یک توالی مرتب شده اند) تالک نرم ترین کانی و الماس سخت ترین کانی است. سختی تالک1 و کوارتز 7 و الماس 10 است . بیشتر کانی ها با سختی بیش از 7 شکننده اند. این شکنندگی ممکن است به صورت شکست های نامنظم یا رخ باشد.
ارزش:
4 عامل رنگ، شفافیت، برش و وزن قیراط بر ارزش یک جواهر سنگ تاثیر می گذارند.
رنگ: در بخش جداگانه ی دیگری به منشاء ایجاد رنگ در جواهر سنگ ها می پردازیم. رنگ ارزش یک جواهر سنگ را مشخص می کند برخی رنگ ها از سایر رنگ ها مورد پسند تر اند. نوع رنگ از یک سو به وسیله ذوق شخصی تعیین می شود و از سوی دیگر به استاندارد های صنعتی بستگی دارد.( برای مثال الماس)
شفافیت: نواقصی مانند ترک و میان بار ارزش سنگ های جواهری را کاهش می دهند.
برش: جواهر سنگ ها با برش ضعیف ارزش کمی دارند برخی اشتباهات در تعیین سطوح ارزش آنها را پایین می آورد.
وزن قیراط: همواره جواهر سنگ با قیراط بالا بهترین گوهر سنگ نیست.