خلاصه : مرتضی قلی خان صنیع الدوله در شب یکشنبه 9صفر 1273ه.ق/1235ه.ش در کو چال میدان در تهران به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات درایران، به آلمان رفت و پس از اتمام تحصیلات خود در رشته معدن شناسی در آلمان به ایران آمد و به ریاست اداره پست و گمرک منصوب شد. وی که موسس اولین کارخانه نخ ریسی در تهران و از پیشگامان احداث خط آهن ایران و رئیس اولین مجلس شورای ملی بود چند بار به وزارت رسید. و در 1329ه.ق/ 1290ه.ش در تهران کشته شد.
گروه : فنی و مهندسی
رشته : مهندسی معدن
اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : مرتضی قلی خان صنیع الدوله در شب یکشنبه 9صفر 1273ه.ق /1235ه.ش در کوی چال میان تهران در خانواده علی قلی خان مخبرالدوله به دنیا آمد. پدر و اجداد وی از بزرگان دیوان و نظام اداری دولت قاجار و مردمی مرفه و ثروتمند بودند.
تحصیلات رسمی و حرفه ای : مرتضی قلی خان صنیع الدوله پس از به پایان بردن تحصیلات مقدماتی در تهران و در دارالفنون، به آلمان رفت و در رشته مهندسی معدن شناسی به تحصیل پرداخت.
خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل مرتضی قلی خان صنیع الدوله در ایران معاصر با قدرت پدرش مخبرالدوله که مدتی حاکم تهران نیز بود، بوده است. وی در روزگاری که آلمانها برای آغاز استعمار خود به سمت شرق حرکت کردند، در آلمان به تحصیل مشغول شد.
فعالیتهای ضمن تحصیل : مطالعه در زمینه های فنی و مهندسی از امور مورد علاقه مرتضی قلی خان صنیع الدوله بود. از این گذشته وی در امور سیاسی مطالعه و شرکت داشت.
استادان و مربیان : منابع نامی از استادان مرتضی قلی خان صنیع الدوله در آلمان یا ایران ذکر نکرده اند. تنها می دانیم که وی در آلمان رشته مهندسی معدن را تحصیل کرده بوده است.
وقایع میانسالی : مرتضی قلی خان صنیع الدوله پس از اتمام تحصیلات خود در رشته مهندسی معدن از آلمان به ایران در آمد. و رئیس اداره پست و گمرک شد. وی اولین کارخانه نخ ریسی را در تهران تاسیس کرد. و نیز از پیشگامان تاسیس راه آهن درایران بود. و از پیشگامان احداث خط آهن ایران و رئیس اولین مجلس شورای ملی بود و نیز چند بار به وزارت رسید.
زمان و علت فوت : مرتضی قلی خان صنیع الدوله دربعد از ظهر چهارشنبه چهارم یا پنجم صفر 1329ه.ق/ 1290ه.ش در چهارراه مخبرالدوله تهران به دست ایوان روسی گرجی کشته شد.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مرتضی قلی خان صنیع الدوله پس از فراغت از تحصیل و بازگشت از آلمان، رئیس اداره پست و گمرک ایران، شد سپس چندبار به وزارت رسید و نیز ، رئیس اولین مجلس شورای ملی بود.
فعالیتهای آموزشی : در منابع خبری از فعالیتهای آموزشی مرتضی قلی خان صنیع الدوله ذکر نشده است. اما می توان اقدامات وی را در زمینه راه آهن و نیز نخ ریسی، اقداماتی سودمندو آموزنده در راه گسترش صنایع کشور دانست.
مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : مرتضی قلی خان صنیع الدوله موسس اولین کارخانه نخ ریسی در تهران و از پیشگامان احداث خط آهن ایران و همچنین رئیس اولین مجلس شورای اسلامی ملی بوده است.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : مرتضی قلی خان در کنار رتق و فتن امور سیاسی مملکت به مطالعه روزنامه ای اروپایی و آثار فنی به ویژه درباره مهندسی معدن همت گماشت.
همفکران فرد : میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک نیز همانند مرتضی قلی خان صنیع الدوله علاقمند به وارد کردن فنون و تکنولوژی اروپایی به کشور و گسترش دادن صنایع جدید در ایران بود.
آرا و گرایشهای خاص : گرچه مرتضی قلی خان صنیع الدوله در زمینه فنی و مهندسی معدن مطالعه و تحصیل کرد، اما بیشتر به تصدی امور کلیدی صنعتی و سیاسی مملکت علاقمند بوده است.