گردنبند الماس قیمت 5 میلیون دلار 

 

 

                                       

 

دوستا ن عزیز این گردنبند از الماس 75 قیراطی است و علت گران بودن ان تراشهای خاصی است که دارد 

 

الماس آبی قیمت 7 میلیون دلار 

 

                          

 

                

این یک نوع الماس به رنگ ابی است که بسیار کمیاب و نادر است و کمتر کسی توان خرید این نوع الماس را دارد وزن این الماس 6 قیراط است این انگشتر تا چند سال رکورد دار بیشترین قیمت بود 

 

 حلقه الماس آبی  قیمت 16 میلیون دلار

 

            

                               

 

این هم از نوع الماس ابی هست که بسیار کمیاب است  سکلش بیضی است و رکاب انگشتر از طلای سفید ساخته شده است که طلای بکار رفته به تنهای 2000000 دو میلیون دلار ارزش دارد 

 

 قلب روبی پادشاهی  14 میلیون دلار  

 

                        

 

این الماس به شکل قلب میباشد که به وزن 40 قیراط که بر روی یک گردنبند الماس به وزن 155 قیراط نسب شده است  

 

گرانترین گوشواره جهان 8 میلیون دلار 

 

 

 

جلوه های الماس و زمرد گردنبند قیمت 3 میلیون دلار 

 

 

 

این گردنبند از الماس و زمرد ساخته شده است به شکل ابشاری است و در مجموع 119 قیراط میباشد. 

 

حلقه نامزدی  

  

 

 

یک جفت حلقه ازدواج که همه میدانیم نماد عشق میباشد