تاثیر سنگهای قیمتی  دردرمان بیماریهای جسمی
 آکوامارین افزایش قدرت بیان و ضریب هوشی-بسیار سودمند برای هنرمندان و موسیقی دانان
ابسیدین رنگین کمان درمان منفی بافی و حساس بودن بیش از حد- کنترل ضربه های احساسی
 ابسیدین لکه برفی افزایش قدرت بیان – محافظت در برابر تشویش و اضطراب- بر طرف کننده ی افسردگی
 آمازونیت ایجاد انرژیحیاتی و جنب و جوش در طول زندگی
 کهربا ایجاد تعادل درونی-افزایش قدرت اراده
 آمتیست پرورش نیروی خلاقیت و ابتکار – افزایش شهامت-محافظت در برابر فشار عصبی شدید
 اوان تورین کاهش فشار عصبی- تعادل بخشیدن به احساسات- افزایش استقلال فردی- کمک به شفافیت ذهن
 پریدوت محافظت در برابر تاثیرات منفی اطرافیان- تقویت بینش (بصیرت) – مقابله با غم و اندوه
 توپاز آبی تقویت تنفس- افزایش انعطاف پذیری عاطفی- ایده آل برای هنر مندان و موسیقی دانان
 تورمالین محافظت کلی از شخص- بهبود روابط اجتماعی- افزایش شور و نشاط زندگی
 چشم ببر از بین بردن احساسات ناخواسته ? ایجاد تعادل در نیازهای مادی و جسمی
 رودونیت تقویت اعتماد به نفس ? حفظ نیروی جوانی ? تقویت حافظه ? آرام نمودن ذهن
 سنگ سلیمان (اونیکس) افزایش شهامت ? کمک به کشف حقایق ? بر طرف نمودن استرس و افسردگی
 سنگ کریستال محافظت در برابر نیرو های منفی ? تاثیر مناسب برای مدیتیشن
 سنگ لاجورد تقویت بیان ? کاهش استرس و درمان افسردگی
 سودالیت ایجاد نظم و هماهنگی درونی ? شهامت و توان برقراری ارتباط با اطرافیان
 سیترین مقابله با افسردگی ? بهبود نگرش به زندگی
 عقیق آبی تقویت نفس ? افزایش شهامت ? تقویت تمرکز ? شادی بخش
 عقیق خزه ای مقابله با افسردگی ? حفظ تعادل ذهنی و عاطفی
 کارنلین شادی بخش ? گرمی در برخورد و اجتماعی بودن ? تقویت تمرکز ? ایجاد تعادل روانی
 فلوریت از بین برنده تشویش و اضطراب
 فیروزه تقویت بنیه? محافظت در برابر انرژی های منفی? بهبود ارتباطات اجتماعی
 کوارتز دودی افزایش خلاقیت و نشاط? ایجاد تعادل در احساسات
 کوارتز صورتی افزایش اعتماد به نفس و تقویت قدرت بیان و خلاقیت? ایجاد آرامش و آسودگی
 گارنت ایجاد نشاط و انرژی زندگی? مناسب برای مدیتیشن
 لابرادوریت شادی بخش? مقابله با افسردگی?تقویت سیستم ایمنی بدن
 مالاکیت بر طرف کننده ی فشار عصبی?افزایش قدرت بیان
 مرجان درمان افسردگی? تقویت کننده ی قلب? ایجاد آرامش? ایجاد مقاومت و انعطاف پذیری
 هماتیت افزایش اعتماد به نفس
 جید ایجاد آرامش و خونسردی?افزایش توانایی بیان
 ژاسپر قرمز کاهش استرس? افزایش تحمل و بردباری